Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Olemme mukana kesän 2024 tapahtumissa -tervetuloa!


4-6.7.2024 Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella
 olemme sisähallissa Luonnonvarakeskuksen pisteellä. Luonnonvarakeskuksen pisteeltä löydät tietoa niin erikoiskasveista ja viljelykierroista, biokaasusta, energiayhteisöistä, kosteikkoviljelystä, turvepelloista, maatilojen muutosjoustavuudesta kuin Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluista ja Taloustohtoristakin. Luonnonvarakeskus esittäytyy osana maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osastoa, SeinäjokiAreena A480. Osastolla tarjolla myös lavaohjelmaa, tietoiskuja ja haastatteluita. Lisäinfoa osoitteessa luke.fi/farmari2024.

15-17.8.2024 Lepaan puutarhanäyttelyssä Hattulassa olemme Luonnonvarakeskuksen pisteellä ja materiaaleja jaossa. Lepaalla Luonnonvarakeskus esittelee C-hallissa mm. puutarha- ja vihannestutkimusta, kuusten erikoismuotoja, katemateriaaleja ja puutarhatilastoja. 

21.8.2024 Kainuun peltopäivässä Sotkamossa Pohjavaarassa Luonnonvarakeskuksen infopiste ja materiaaleja jaossa. Nurmi ja kylvö -teemainen pellonpiennartapahtuma järjestetään Nuasmaito Oy:n tilalla (Kekkolantie 2) klo 10-14. Tapahtumassa tulossa työnäytöksiä, esiteltävänä koneita ja paikalla lukuisia yritysedustajia. Pellolla nähtävissä mm. erilaisia kerääjäkasvikasvustoja kevätvehnän alla, ProAgrian asiantuntija niistä kertomassa lisätietoa. Tarjolla myös tietoa turvepelloista ja kosteikkoviljelystä sekä luonnonlaitumista. Lisätietoa tapahtumasta ProAgrian tapahtumakalenterissa

Kategoriat
Ajankohtaista

Uusi hankekokonaisuus kehittää nurmiviljelyn sekä maidon- ja naudanlihantuotannon typpikiertoa ja resurssiviisautta

Ravinneresurssien kiertotaloudella voidaan vahvistaa karjatalouden toimintaedellytyksiä sekä parantaa kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Maatilojen viisaan typpikierron kehittämiseksi Luonnonvarakeskus (Luke) käynnisti kolme hanketta, joiden tavoitteena on optimoida typen hyväksikäyttöä nautakarjatuotannossa. Tehokas typpikierto voi tuoda tiloille merkittäviä säästöjä.

Tärkein viljelykasvien sadonmuodostukseen vaikuttava ravinne on typpi. Ilman typpilannoitusta ravinto- ja rehukasvien sadon määrä ja laatu eivät riittäisi turvaamaan Suomen ruokahuoltoa. Koska typellä on myös haitallisia ympäristövaikutuksia, sen käyttöä tuotannossa tulee tehostaa ja haittoja minimoida.

”Typen hyväksikäytön tehostaminen on tärkeää maatilojen kannattavuuden kannalta sekä myös kansallisen huoltovarmuuden, ilmastonmuutoksen torjumisen ja vesiensuojelun kannalta”, korostaa johtava tutkija Perttu Virkajärvi Lukesta.

Lue lisää viisaan typpikierron kehittämisen keinoista ja hankekokonaisuudesta Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta 27.5.2024.

lehmä laitumella
Lehmä laitumella. kuva: Kirsi Järvenranta / Luke
Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Blogi: Kohti kestävää vihannestuotantoa – Iisalmessa keskusteltiin kestävän ja kannattavan vihannestuotannon vahvuuksista ja mahdollisuuksista innostuneessa ilmapiirissä

Kokoonnuimme huhtikuun alussa käsittelemään vihannestuotannon tulevaisuutta Itä-Suomessa Savonia AMK:n Iisalmen kampukselle. Asiantuntijaesitykset ja vilkkaat keskustelut täyttivät tilan, kun viljelijät, asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat visioivat ratkaisuja yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Työpajassa keskityimme kolmeen keskeiseen teemaan: vihannestuotannon nykytilaan Itä-Suomessa, taloudelliseen kannattavuuteen sekä tulevaisuuteen alueella.

Iisalmen työpajan osallistujia 5.4.2024. Kuva: Anna-Kaisa Jaakkonen / Luke

Työpajassa käytiin vilkasta keskustelua Itä-Suomen vihannestuotannon nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä tarvittavista toimenpiteistä kestävän vihannestuotannon edistämiseksi. Työpajaan osallistuvat kokivat, että alueella on monia vahvuuksia, jotka tukevat kestävän vihannestuotannon toteuttamista. Ensinnäkin kohtuuhintaista peltoa on saatavilla, mikä tarjoaa viljelijöille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa ja lisätä tuotantoa. Lisäksi suotuisat ympäristöolosuhteet alueella, kuten puhtaat pellot ja vesi, takaavat laadukkaiden, turvallisten ja terveellisten kasvisten viljelyn ja vähentävät tuotannon riskejä. Maaperän hyvä terveys ja sopivat maalajit edistävät viljelyn onnistumista, samalla kun hyvä peltojen kasvukunto ja kasteluveden saatavuus mahdollistavat tuottavan sadon saannin.

Keskusteluissa korostui alueen viljelijöiden osaaminen vuoroviljelystä, mikä lisää viljelyn monimuotoisuutta ja maaperän terveyttä. Lisäksi alueella on vähän tauteja ja tuholaisia, mikä vähentää tarvetta käyttää kemiallisia torjunta-aineita. Vahvuutena nähtiin myös, että alueen marjantuotannossa käytettäviä koneita voidaan osittain hyödyntää vihannesviljelyssä, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa tuottavuutta. Yhdessä nämä vahvuudet luovat suotuisan ympäristön kestävän vihannestuotannon harjoittamiselle Itä-Suomessa.

Keskustelijat tunnistivat myös haasteita, jotka vaikuttavat vihannesviljelyn harjoittamiseen. Vihannesviljelyn perinteiden puuttumisen koettiin vaikeuttavan tuotannon kehittämistä Itä-Suomessa. Myös jalostavan teollisuuden puute hankaloittaa tuotteiden jalostamista ja lisäarvon luomista, mikä saattaa vaikuttaa markkinoille pääsyyn ja kannattavuuteen. Työpajaan osallistujat olivat myös huolissaan lyhyen kasvukauden ja haasteellisten sääolosuhteiden asettamista rajoituksista viljelylle ja vaikutuksista sadon laatuun ja määrään. Samoin pienten peltolohkojen ja pitkien välimatkojen asiakkaisiin nähtiin lisäävän logistisia haasteita ja kuljetuskustannuksia. Keskusteluissa nousi haasteena esiin myös työvoiman saatavuus sekä osaamisen puute vihannestuotantoon siirryttäessä. Neuvontaa, koulutusta ja muuta tukea on nykyisellään saatavilla rajallisesti, mikä voi vaikeuttaa vihannestuotantoon siirtymistä ja esiin tulevien ongelmien ratkaisuja.

Osallistujat kokivat, että Itä-Suomessa on runsaasti mahdollisuuksia edistää kestävää maataloutta ja vihannestuotantoa. Yritteliäisyys ja positiivinen kulttuuri, paikallisuuden korostaminen ja lähiruoan esiin tuominen nähtiin mahdollisuuksina lisätä kuluttajien mielenkiintoa ja vastata ruokatrendien kysyntään. Alueella tunnistettiin olevan myös potentiaalia panostaa perinnekasvisten viljelyyn, joka voisi erottaa alueen tuotteet kilpailijoista. Ravintoloiden ja vientimarkkinoiden hyödyntäminen nähtiin mahdollisuuksina tuotteiden markkinoinnille ja näkyvyyden kasvattamiselle. Brändäyksen avulla alue voisi erottua nykyistä paremmin ja vahvistaa asemaansa markkinoilla. Kasvisten kasvava kysyntä ja kasvissyönnin yleistyminen nähtiin myös mahdollisuuksina lisätä vihannesten tuotantoa Itä-Suomessa ja vastata kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.

Kiitos kaikille osallistujille innostavasta ja antoisasta työpajasta! Jatketaan yhdessä eteenpäin kohti kestävää, monihyötyistä ja kannattavaa vihannestuotantoa!

Työpajan järjestävät yhteistyössä Savonia AMK, Agri-food network, Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)-hanke, Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke ja Talousosaamisella kohti kilpailukykyistä avomaan puutarhatuotantoa (Hortihubi)-hanke.

Työpajan materiaalit ovat löydettävissä täältä.

Teksti: Karoliina Rimhanen

Kategoriat
Ajankohtaista

Kosteikkoviljely Suomessa -webinaari 23.4.2024


Mitä tiedämme vettämisen ja kosteikkoviljelyn ympäristövaikutuksista tällä hetkellä Suomessa? Miltä näyttää kosteikkoviljelyn tulevaisuus?

Aika: tiistai 23.4.2024 klo 9-11.30
Paikka: etäyhteydellä Teamsissa, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne

Ohjelma:
9.00   Tervetuloa, Riitta Savikko, Luke, kalvot (pdf)
9.05   Miksi kosteikkoviljely?, Kristiina Lång, Luke, kalvot (pdf)
9.30   Vettämiseen hyvin soveltuvat turvepeltolohkot: paikkatietomenetelmät tunnistusapuna, Hanna Kekkonen, Luke, kalvot (pdf)
9.45   Kosteikkoviljelyn pilottikohteet, Henri Honkanen ja Sanna Saarnio, Luke, kalvot (pdf)
10.15 Millaisia ovat vettämisen ja kosteikkoviljelyn ympäristövaikutukset? – pilottikohteiden päästömittaukset, Henri Honkanen ja Sanna Saarnio, Luke, kalvot (pdf)
10.25 Mitä vettäminen maksaa? – pilottikohteiden kustannuslaskelmat, Kristiina Lång, Luke, kalvot (pdf)
10.30 Viljelijöiden kokemuksia osmankäämin viljelystä, Pauli Lämsä, kalvot (pdf) ja Jari Luokkakallio, kalvot (pdf)
10.45 Viljelijöiden kokemuksia kosteikkoviljelykokeiluista, Jaana Sorvali ja Marika Laurila, Luke, kalvot (pdf)
11.00 kysymyksiä ja keskustelua
11.30 Tapahtuma päättyy

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. 

Ilmoittauduthan viimeistään 21.4.2024 tällä lomakkeella.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki myös sähköpostilla ja jälkikäteen linkki materiaaleihin. Myös ilmoittautumatta voi osallistua.

Tapahtuman alustusosiot nauhoitetaan myöhemminkin katsottaviksi.

Osallistuminen: Webinaariin voi liittyä nettiselaimen kautta (suositus: Chrome), Teams-sovellusta ei tarvita tilaisuuden seuraamiseen. Teams-linkistä avautuvasta sivusta valitse ”Continue on this browser/Jatka tällä selaimella”.

Webinaarin järjestävät TURINA– ja CANEMURE-hankkeet.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Kristiina Lång, Tutkimusprofessori, puh 029 532 6474, kristiina.lang@luke.fi

Taustatiedoksi kosteikkoviljelyn esite: Kosteikkoviljelyn mahdollisuuksia ja Osmankäämi — luonnon supermarket

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Luonnon monimuotoisuus karjatilalla -webinaari ke 17.4.2024 klo 10-12

Lehmät laitumella. Kuva: Erkki Oksanen / Luke

Millainen on luonnon monimuotoisuuden tilanne suomalaisilla karjatiloilla? Entä millaisia keinoja maatiloilla olisi vaalia luonnon monimuotoisuutta? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta webinaariin ke 17.4.2024!

Aika: ke 17.4.2024 klo 10-12
Paikka: etäyhteydellä Teamsilla, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne

Ohjelma
10.00 Tervetuloa, Riitta Savikko, Luke kalvot (pdf) ja Inka Nykänen, Savonia, kalvot (pdf)
10.05 Luonnon monimuotoisuus maatalousympäristössä ja miten sitä voi vaalia, Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus, kalvot (pdf)
10.40 Miten viljelykasvivalinnat ja viljelemättömät alueet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen, Marjaana Toivonen, Suomen ympäristökeskus, kalvot (pdf)
11.00 Miten voi vaikuttaa linnuston monimuotoisuuteen maatilalla, Tuomas Seimola, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.20 Miten maatiloilla voidaan edistää pölyttäjien olosuhteita, Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.40 Resilience for Dairy -hankkeen tietokortit viljelijöiden avuksi, Kaisa Kuoppala, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
11.45 Mitä neuvonta tarjoaa monimuotoisuustyön avuksi, Auli Hirvonen, Lumotaito-hanke, ProAgria Etelä-Suomi, kalvot (pdf)
12.00 Webinaari päättyy

Lisätiedon lähteitä:

Hankkeissa tuotettuja materiaaleja:

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2024 tästä linkistä.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki myös sähköpostilla ja jälkikäteen linkki materiaaleihin. Myös ilmoittautumatta voi osallistua. Tapahtuman alustusosiot nauhoitetaan myöhemminkin katsottaviksi.

Osallistuminen: Webinaariin voi liittyä nettiselaimen kautta (suositus: Chrome), Teams-sovellusta ei tarvita tilaisuuden seuraamiseen. Teams-linkistä avautuvasta sivusta valitse ”Continue on this browser/Jatka tällä selaimella”.

Lisätietoja:
Riitta Savikko, riitta.savikko@luke.fi, 050 571 4548

Tapahtumaa ovat järjestämässä Luonnonvarakeskuksen MURU-hanke (Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle), Resilience for Dairy -hanke ja Savonian Hiiltä peltoon -hanke.

Tervetuloa!

Kategoriat
Toiminta

Monihyötyiset viljelymenetelmät uudistavat vihannesten tuotantoa – uusi hanke edistää vihannesten tuotantojärjestelmien ilmastoviisautta, resilienssiä ja monimuotoisuutta

Monihyötyisillä viljelymenetelmillä voidaan lisätä vihannestuotannon ympäristökestävyyttä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää viljelyn ilmastopäästöjä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) uudessa hankkeessa edistetään ilmastokestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa vihannestuotannossa ja havainnollistetaan viljelymenetelmien muutosten vaikutuksia muun muassa maaperän hiilivarastoihin.

Lisää tietoa Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY) -hankkeesta ja monihyötyisistä viljelymenetelmistä löytyy Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta.

Lanttuja. Kuva Terhi Suojala-Ahlfors / Luke
Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Lantaralli hallintaan? -tapahtuma 20.3.2024 Iisalmessa ja etänä

kuva: Savonia, Hiiltä peltoon -hanke

Lietteen levitykseen etenkin syksyisin ja märille pelloille liittyy haasteita. Onneksi keinotkin ovat monet, kun otetaan lantarallia hallintaan.

Aika: ke 20.3.2024 9.30-13.15
Paikka: Peltoniemen opetusmaatila, Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi ja etäyhteydellä teamsilla, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne (nähtävillä 22.4.2024 asti)

Ohjelma
9:30 Kahvit (hankkeet tarjoavat)
10:00 Päivän aloitus
10:10 Lietteen levitys syksyllä – mitä typelle tapahtuu?, Kirsi Järvenranta, Luke, kalvot (pdf)
10:40 Syyspeltokasvit avuksi lietteenlevityshaasteisiin, Arja Louhisuo, Luke kalvot (pdf)
11:10 Lounas (omakustanteinen)
12:00 Vetoletkulevitys urakoitsijan näkökulmasta, Juho Kettunen, JK Farming Oy
12:30 Vanhojen lantavarastojen hyödyntäminen lietteen vastaanotossa, Jarkko Partanen, YSAO
Tilakohtaisia ratkaisuja lietelannan tehokkaampaan hyödyntämiseen, Markku Paananen, viljelijä
Keskustelua: Käytännön ideoita ja ratkaisuja lietteenlevityksen haasteisiin
13:00 Resilience for Dairy-hankkeen tietokortit maidontuottajille avuksi, Kaisa Kuoppala, Luke, kalvot (pdf)
13:10 Yhteenveto
13:15 Tilaisuus päättyy

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmoittautumisia toivottaisiin viimeistään 17.3.2024 täällä.

Tapahtuman yhteyshenkilö:
Inka Nykänen
puh. 044 7856641
inka.nykanen@savonia.fi

Tapahtuman järjestävät hankkeet: Kestävyyttä nurmesta, Hiiltä peltoon, Resilience for Dairy ja MURU (Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle).

Tapahtuman järjestävät organisaatiot: Luonnonvarakeskus Luke, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto ja Savon ammattiopisto

Kategoriat
Ajankohtaista

Kasvinterveyden ja kasvinsuojelun webinaari neuvojille pe 15.3.2024 klo 9-11

Tervetuloa kuulemaan, keskustelemaan ja kyselemään ajankohtaisista kasvinsuojeluun liittyvistä aiheista Luonnonvarakeskuksen tutkijoilta!

Webinaari on suunnattu neuvojille. Tapahtuma on maksuton.

aika: pe 15.3.2024 klo 9-11
paikka: etänä Teamsilla, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tapahtuman tallenne

ohjelma:
9.00 Tervetuloa, Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
9.05 Mikä kasvustoa vaivaa – Miksi ja miten erottaa pellolla, onko kyseessä kasvitauti, ravinnepuutos, tuholainen vai fysiologinen oire? Marja Jalli, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus, kalvot, pdf
9.35 keskustelua ja kysymyksiä
10.00 Rikkakasvien vaihtelu eri vuosina samalla lohkolla ja tilanteen huomiointi viljelysuunnittelussa, Pentti Ruuttunen, tutkija, Luonnonvarakeskus, kalvot (pdf)
10.30 keskustelua
10.55 Loppuyhteenveto, Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus
11.00 tapahtuma päättyy

Lisämateriaaleja:

Juolavehnä hallintaan mekaanisin menetelmin -tietokortti

Pelto-ohdake hallintaan mekaanisin menetelmin -tietokortti

Peltovalvatti hallintaan mekaanisin menetelmin-tietokortti

LukeKasKas-palvelu

Kevätviljapeltojen rikkakasviseuranta (Luonnonvaratieto)

Luonnonvaratieto -palvelu

Lundkvist, Anneli 2014. Ogräskontroll på åkermark.Jordbruksverket. pdf

Mohler, Charles L., Teasdale, John R., DiTommaso, Antonio 2021. Manage Weeds On Your Farm. A Guide to Ecological Strategies.
SARE Outreach. pdf

Recognize nutrient deficiencies at a glance -kaaviokuva. lähde K+S Group.

***

Ilmoittautuminen: viimeistään 13.3.2024 täällä.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki myös sähköpostilla ja jälkikäteen linkki materiaaleihin. Myös ilmoittautumatta voi osallistua.
Tapahtuman alustusosiot nauhoitetaan myöhemminkin katsottaviksi, keskusteluja ei nauhoiteta.

Osallistuminen: Webinaariin voi liittyä nettiselaimen kautta (suositus: Chrome), Teams-sovellusta ei tarvita tilaisuuden seuraamiseen. Teams-linkistä avautuvasta sivusta valitse ”Continue on this browser/Jatka tällä selaimella”.

Webinaarin järjestävät Luonnonvarakeskuksen hankkeet MURU-Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle ja JUOTVAI-Juolavehnän ja öljykasvien tuhoeläinten vaihtoehtoiset hallintamenetelmät.

Lisätietoja webinaarista: Riitta Savikko, riitta.savikko@luke.fi, puh. 050 571 4548.

Lämpimästi tervetuloa!

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Itä-Suomessa -tapahtuma 5.4.2024 Iisalmessa ja etänä

Aika: Perjantai 5.4.2024 klo 9.30–14.30
Paikka: Savonia AMK, Iisalmen kampus, luokka D2085, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi
Etäyhteys: Osallistuminen mahdollista myös etäyhteydellä. Online-linkki tulee ilmoittautumisvahvistuksessa.

Oletko kiinnostunut kestävän ja kannattavan vihannestuotannon mahdollisuuksista? Haluatko oppia, miten voimme hyödyntää paikallisia luonnonvaroja ja vahvuuksia avomaan vihannestuotannossa entistä paremmin? Tule mukaan keskustelemaan ja luomaan visioita siitä, miten voimme edistää vihannestuotantoa Itä-Suomessa.

Tapahtuman tallenne

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän avaus, Karoliina Rimhanen, Luke
10.05 Agrifood-klusterin esittely, Kati Partanen, Savonia, kalvot (pdf)
10.10 Vihannestuotanto Itä-Suomessa tilastojen valossa, Anna-Kaisa Jaakkonen, Luke, kalvot (pdf)
10.30 Minkälainen on vihannestuotannon nykytila Itä-Suomessa?
11.15 Lounas, ravintola Savonia, Iisalmen kampus
12.15 Vihannestuotannon taloudelliset mahdollisuudet ja markkinat, Anu Koivisto, Luke, kalvot (pdf)
12.45 Kokemuksia tilalta, Hanne Kinnunen, Puromäen puutarha, Liperi, kalvot (pdf)
13.00 Minkälainen on vihannestuotannon tulevaisuus?
14.00 Kahvi
14.15 Kommenttipuheenvuoro, Tuoreverkko Oy
14.30 Tilaisuus päättyy

Materiaaleja:

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Savonia AMK, Agri-food network, Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)-hanke, Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke ja Talousosaamisella kohti kilpailukykyistä avomaan puutarhatuotantoa (Hortihubi)-hanke.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.
Ilmoittauduthan viimeistään 24.3.2024 tällä lomakkeella.

Lisätietoja: Karoliina Rimhanen, karoliina.rimhanen@luke.fi, p. 040 747 1255

Tervetuloa!

Taustatiedoksi: Puutarhatilastot 2023: Puutarhaviljelyssä haastava vuosi 2023

Kategoriat
Ajankohtaista Toiminta

Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Lounais-Suomessa -tapahtuma 20.3.2024 Piikkiössä

Aika: keskiviikko 20.3.2024 klo 9.30–14.30
Paikka: Livia Tuorla, auditorio, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden kestävästä avomaanvihannesten tuotannosta Lounais-Suomessa. Mitkä ovat tuotannon vahvuudet ja haasteet alueella? Tarjoaako kasvisten kasvava kysyntä uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa? Miten viljelymenetelmät muuttuvat? Mahdollistaako ilmastonmuutos uusien kasvilajien viljelyn? Tule mukaan keskustelemaan ja luomaan visioita siitä, miten vihannestuotantoa tulisi alueella kehittää.

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän avaus, Karoliina Rimhanen, Luonnonvarakeskus 10.05 Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto, Terhi Suojala-Ahlfors, Luonnonvarakeskus
10.10 Peltorobottien mahdollisuudet vihannesviljelyssä –
Peltorobo-hankkeen kokemukset kesältä 2023, asiantuntija Eerikki Kaila, Työtehoseura, kalvot (pdf)
10.40 Vihannestuotannon vahvuudet ja haasteet Lounais-Suomessa (keskustelua)
11.40 Lounas
12.40 Viljelijäpuheenvuoro: Lean vihannesviljelijän toimintastrategiana, Lauri Niittynen, Kallelan tila, Perniö
13.00 Kohti tulevaisuutta – vihannestuotannon näkymät Lounais-Suomessa
14.00 Kahvi
14.15 Kommenttipuheenvuoro, viljelyasiantuntija Riikka Nykänen, Apetit Ruoka Oy
14.30 Tilaisuus päättyy

Lisätietoa: vihannestuotantoon liittyviä Luonnonvarakeskuksen raportteja ja tietokortteja

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY), Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) ja Vesistä Virtaa -hankkeet.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Tapahtumassa voi kommentoida ja keskustella myös ruotsin kielellä. Du kan även kommentera och diskutera på svenska.

Tulo-ohjeet ja kartta: Saavu 110-tieltä Tuorlan liittymästä (keltainen nuoli) ja käänny oikealle. Parkkipaikat ovat koulurakennuksen jälkeen Tuorlantien oikealla ja vasemmalla puolella (P-merkit). Sisäänkäynti koulurakennukseen punaisten nuolten osoittamista ovista. Auditorio on koulurakennuksen toisessa kerroksessa (sininen rasti). Kartta

Ilmoittautuminen viimeistään 14.3. tästä linkistä!

Lisätietoja: Karoliina Rimhanen, karoliina.rimhanen@luke.fi, p. 040 747 1255

Tervetuloa!